Suplementacja witaminy D

Suplementacja witaminy D

Badania ostatnich lat sugerują, że utrzymanie prawidłowego stężenia witaminy D3 nie tylko zapobiega krzywicy i osteomalacji, ale także ogranicza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, udaru mózgu, nowotworów, cukrzycy, zakażeń czy chorób z autoagresji, a nawet depresji.

Suplementacja witaminy D w populacji osób zdrowych

Dawkowani witaminy D w zapobieganiu jej niedoborowi w populacji polskiej określono dla poszczególnych grup wiekowych i grup szczególnego zagrożenia w „Wytycznych suplementacji witaminą D3 dla Europy Środkowej – rekomendowane dawki witaminy D dla populacji zdrowej oraz dla grup ryzyka deficytu witaminy D”

Przedstawiono dawki zalecane w powszechnej prewencji (niewymagające monitorowania) oraz maksymalne, stosowane w leczeniu udokumentowanego niedoboru.

Zalecenia suplementacji witaminą D dla osób zdrowych są następujące:

 1. Noworodki i niemowlęta (0-12 m-cy):
  • Suplementacja witaminą D powinna się rozpocząć od pierwszych dni życia niezależnie od sposobu żywienia noworodka (pierś/mleko modyfikowane) uwzględniając jednak jej zawartość w mleku modyfikowanym.
  • Suplementacja w dawce 400j.m/dobę do 6 miesiąca życia
  • Suplementacja 400-600j.m/dobę między 6-12 miesiącem życia
 2. Dzieci i młodzież (1-18 lat):
  • Suplementacja w dawce 600-1000j.m/dobę zależnie od masy ciała w miesiącach wrzesień-kwiecień
  • Suplementacja w dawce 600-1000j.m/dobę zależnie od masy ciała przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich
 3. Dorośli (>18 lat) i seniorzy:
  • Suplementacja w dawce 800-2000j.m/dobę zależnie od masy ciała w miesiącach wrzesień-kwiecień
  • Suplementacja w dawce 800-2000j.m/dobę zależnie od masy ciała przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich
  • Seniorzy (65+ lat) powinni otrzymywać suplementację w dawce 800-2000j.m/dobę zależnie od masy ciała przez cały rok, ze względu na obniżoną efektywność skórnej syntezy witaminy D

Więcej informacji zwł. na temat dawkowania w grupach ryzyka i dawek maksymalnych znajdą Państwo w wytycznych.