Cennik usług dodatkowych nie finansowanych przez narodowy fundusz zdrowia
Porada lekarska udzielona pacjentowi nie zapisanemu do przychodni, u którego nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia
100 PLN*
Badanie lekarskie dla kierowców i kandydatów na kierowców

(osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E powinny wcześniej wykonać we własnym zakresie konsultację laryngologiczną i okulistyczną)

150 PLN*
Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem do książeczki

(uczniowie bezpłatnie po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej)

70 PLN*
Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
50 PLN
Udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby dla zakładów ubezpieczeniowych

(dotyczy zakładów komercyjnych np. PZU)

100 PLN
Obdukcja dla celów sądowo-lekarskich oraz wydanie zaświadczenia o obrażeniach ciała dla celów innych niż medyczne
150 PLN
Kopia dokumentacji medycznej
0,35 PLN

1 strona dokumentacji

Odpis, wypis z dokumentacji medycznej
10,30 PLN

1 strona dokumentacji

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
2,05 PLN
Koszty innych orzeczeń nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
50 PLN

* ceny nie zawierają kosztów badań dodatkowych i specjalistycznych

 

Usługi płatne tylko przez osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń leczniczych:
Zastrzyk domięśniowy lub podskórny
25 PLN
Zastrzyk dożylny (wenflon, motylek)
35 PLN*
Wlew kroplowy (kroplówka)
50 PLN*
Założenie opatrunku małego lub toaleta rany
30 PLN
Założenie opatrunku dużego
50 PLN
założenie przedniej tamponady nosa
40 PLN
płukanie uszu
40 PLN
wymiana cewnika Foleya
40 PLN
Pobranie krwi do badań
15 PLN
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet
30 PLN
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn
35 PLN

 

 

Ceny za usługi laboratoryjne i badania świadczone przez NZOZ w Osielcu
Usługi płatne przez osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń leczniczych lub osoby wykonujące je dla celów badań okresowych
EKG bez opisu
15 PLN
EKG z opisem
25 PLN
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
7 PLN
badanie spirometryczne
30 PLN
OB
5 PLN
morfologia krwi
8,50 PLN
rozmaz mikroskopowy (wg.Schilinga)
9 PLN
badanie ogólne moczu
8,50 PLN
pomiar poziomu glukozy we krwi
6 PLN
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
8 PLN
PT (czas protrombiny wsk. INR)
8 PLN
płytki krwi (met. manualną)
8 PLN
kał na pasożyty
15 PLN
kał na krew utajoną
14 PLN
kał na obecność Lamblia intestinalis met. ELISA
42 PLN
kał na obecność antygenu Helicobacter Pylori
42 PLN
AspAT
6 PLN
AlAT
6 PLN
alfa – amylaza
8 PLN
fosfataza alkaliczna
6 PLN
GGTP
6 PLN
CPK
12 PLN
cholesterol całkowity
6 PLN
cholesterol – HDL
7 PLN
cholesterol – LDL
9 PLN
trójglicerydy
6 PLN
cholesterol+HDL+LDL+TG (lipidogram)
24 PLN
kreatynina
6 PLN
kwas moczowy
6 PLN
mocznik
6 PLN
sód
6 PLN
potas
6 PLN
wapń całkowity
6 PLN
magnez
6 PLN
żelazo
6 PLN
ASO
15 PLN
CRP – ilościowo
18 PLN
Odczyn Waler-Rosego
12 PLN
Grupa krwi
50 PLN
VDRL (OWA)
12 PLN
TSH
20 PLN
T3
18 PLN
T4
18 PLN
ft3
20 PLN
fT4
20 PLN
PSA
36 PLN
HBs Ag
15 PLN
anty- HBs
30 PLN
anty-HCV
35 PLN
Borelioza IgG
45 PLN
Borelioza IgM
45 PLN
hemoglobina glikozylowana
30 PLN
mikrobiologiczne badanie moczu
60 PLN
wymaz z gardła
60 PLN
wymaz z nosa
60 PLN
wymaz z rany
60 PLN

 

Ceny pozostałych badań do wglądu w rejestracji.