NZOZ w Osielcu oferuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach POZ realizujemy podstawowe badania analityczne, biochemiczne, bakteriologiczne, hematologiczne, diagnostykę radiologiczną, badania USG i EKG wykonywane przez nasz zakład oraz współpracujących z nami podwykonawców.

W strukturach naszej przychodni znajdują się:

 • gabinet lekarza POZ
 • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • gabinet medycyny szkolnej
 • gabinet zabiegowy
 • punkt szczepień

Gabinet lekarza POZ oferuje m.in.:

 • diagnostykę i leczenie chorób u dzieci i dorosłych
 • profilaktykę chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego i innych
 • szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
 • orzekanie o niezdolności do pracy
 • skierowania na diagnostykę w zakresie POZ
 • skierowania do poradni specjalistycznych
 • transport sanitarny
 • wizyty domowe
 • obsługa karty onkologicznej DILO
 • profilaktykę i opiekę medyczną dla dzieci i dorosłych
 • badania bilansowe

Wspomniane wyżej usługi świadczymy nieodpłatnie w ramach ubezpieczenia NFZ, natomiast dla pacjentów nieposiadających ważnego ubezpieczenia – świadczenia są płatne.


Gabinet pielęgniarki środowiskowej oferuje:

Pielęgniarską opieką środowiskową dla świadczeniobiorców, którzy:

 1. złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ
 2. nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej

 

Do pielęgniarskiej opieki środowiskowej mogą się zgłaszać sami lub być zgłaszani przez:

 1. lekarza ubezpieczenia społecznego
 2. pielęgniarkę POZ, położną POZ  oraz rodzinę, opiekunów lub instytucje

 

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka  współpracuje z:

 1. lekarzem POZ
 2. pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania
 3. położną  środowiskową
 4. pielęgniarką opieki długoterminowej
 5. innymi  świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami pacjenta
 6. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny

 

Pielęgniarka środowiskowa realizuje świadczenia w zakresie:

 1. promocji zdrowia i profilaktyki,
 2. świadczenia diagnostyczne
 3. prowadzenie edukacji zdrowotnej
 4. świadczenia pielęgnacyjne
 5. świadczenia lecznicze
 6. świadczenia usprawniające

 

Świadczenia realizowane są na terenie placówki oraz w miejscu zamieszkania pacjenta.