Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to pomoc doraźna udzielana pacjentom bez względu na wiek od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
  • telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, weekendy oraz w pozostałe dni po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W sytuacjach, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone oraz w stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego – 999 lub 112.

Najbliższe miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej to:

  • Jordanów, ul. Piłsudskiego 79
  • Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22

Lekarz dyżurny dostępny pod telefonem: 668 312 938. Pod ten numer należy zgłaszać również wizyty domowe w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.