Informacja o przyjmowaniu deklaracji wyboru lekarza

Informacja o przyjmowaniu deklaracji wyboru lekarza

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zbyt dużą ilość deklaracji złożonych do lekarza POZ w stosunku do możliwości pracy personelu naszego zakładu wstrzymano przyjmowanie nowych deklaracji do lekarza POZ w celu zapewnienia należytej jakości usług już zapisanym pacjentom.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ, zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie powinna przekraczać 2500 osób.

Przedmiotowa norma konstruuje regułę, zgodnie z którą sprawowanie opieki nad pacjentem przez lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej w sposób odpowiadający aktualnej wiedzy medycznej, etyce zawodowej oraz należytej staranności jest możliwe wtedy, gdy liczba pacjentów zadeklarowanych do niego nie przekracza 2500 osób.

Jednakże kierując się dobrem naszych pacjentów zgodnie z ideą medycyny rodzinnej obejmujemy opieką zdrowotną całe rodziny i dlatego wyjątkowo przyjmujemy ponad limit deklaracje kompleksowo do lekarza poz i pielęgniarki poz członków rodzin już zapisanych do NZOZ w Osielcu czyli małżonków, rodzące się dzieci, przyjeżdżających rodziców itp. Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie i po akceptacji przez Kierownika Zakładu deklaracja może być złożona.

Jednocześnie informujemy, że deklaracja do lekarza POZ można składać w sąsiednich ośrodkach m.in. w Łętowni, Jordanowie, Bystrej, Sidzinie, Toporzysku i innych (pełna lista dostępna w siedzibie NFZ w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza oraz na stronie internetowej: www.nfz-krakow.pl.